Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů, PROFIMONT s.r.o., 106, Nová Kelča 09404, IČO: 31723764, Obchodní registr okresního soudu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2887/P, (ďalej len 'PROFIMONT s.r.o.')

Zásady ochrany osobních údajů

Profimont S.R.O. Respektuje soukromí všech osob, o nichž jsme v kontaktu; Zda zpracováváme osobní údaje sami nebo jiné strany. Je pro nás důležité, aby každý rozuměl, které osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou vaše práva. Proto doporučujeme, abyste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů, které vám poskytnou více informací o zpracování vašich osobních údajů Profimont S.R.O ..

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak zpracováváme vaše osobní údaje při provádění činností v pozici operátora nebo zprostředkovatele.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat bez oznámení. Proto vás žádáme, abyste se pravidelně seznámili s jeho zněním. Tato verze oznámení byla vydána dne 23.2.2023.

Osobní údaje o vás můžeme zpracovávat různými způsoby a v různých situacích, v závislosti na tom, zda jste klientem, zákazníkem, dodavatelem nebo žadatelem o zaměstnance. Můžeme také zpracovat osobní údaje o návštěvnících našich webových stránek/stránek v závislosti na tom, jak se s námi rozhodnete komunikovat. Bez ohledu na situaci slibujeme, že nikdy nebudeme prodávat nebo neprodávat vaše osobní údaje, nebo je používat v rozporu s příslušnými předpisy o ochraně údajů.

Profimont S.R.O. Respektuje vaše soukromí, bez ohledu na to, zda zpracováváme vaše osobní údaje sami nebo jménem jiných stran. Je pro nás důležité pochopit, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou vaše práva. Proto doporučujeme, abyste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů, které vám poskytnou více informací o zpracování vašich osobních údajů Profimont S.R.O ..


Pokud jste dlužníci, najdete podrobnější informace o zpracování vašich údajů v sekci Vyhlásenie o ochrane súkromia – dlžníci.

Pokud jste dodavatelé, najdete podrobnější informace o zpracování vašich dat v sekci Vyhlásenie o ochrane súkromia – dodávatelia.

Pokud navštívíte, najdete podrobnější informace o zpracování vašich dat v sekci Vyhlásenie o ochrane súkromia – návštevy.

Pokud jste potenciální zákazníci, najdete podrobnější informace o zpracování vašich dat v sekci Vyhlásenie o ochrane súkromia – potencionálni zákazníci.

Pokud jste uchazeči o zaměstnání, najdete podrobnější informace o zpracování vašich dat v sekci Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie.

Pokud jste zaměstnanci, najdete podrobnější informace o zpracování vašich dat v sekci Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci.

Pokud jste zákazníci, najdete podrobnější informace o zpracování vašich dat v sekci Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci.

Pokud jste zástupci obchodních partnerů, najdete podrobnější informace o zpracování vašich dat v sekci Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov.

Informace o zpracování informací najdete v sekci Web a Cookies.

Pokud nás chcete informovat o porušení ochrany osobních údajů nebo poslat žádost o práva údajů, které mají používat e -mailovou adresu info.atvtires.cz@gmail.com, nebo nás kontaktujte prostřednictvím pošty pro Profimont S.R.O ..